tłumaczenie książki naukowej
Biznes, Nauka, Praca

Tłumaczenie artykułu naukowego na angielski

Wydanie publikacji naukowej wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych dla autorów, dostępnych na stronie internetowej wydawnictwa. Przewodnik dla autorów (angielski: guide for authors) definiuje strukturyzację przedkładanego recenzentom manuskryptu celem przyszłej publikacji. Tym samym informuje on, na jakie części powinien być podzielony tekst naukowy. O formach publikacji wyników badań naukowych Istnieją różne formy publikacji wyników badań naukowych, np. abstrakt (angielski: abstract), studium przypadku…

Czytaj Dalej

nauczanie przez internet
Nauka, Przepisy i prawo

Nauczanie, studia, szkoła… przez internet – jak radzi sobie edukacja w okresie epidemii?

E-lekcje, wykłady na specjalnych platformach lub Skype… Jak wygląda edukacja przez internet w czasie pandemii? Co z egzaminem ósmoklasisty i maturami? I czy w tym roku odbędą się obrony online? Edukacja w czasie epidemii koronawirusa Rozporządzenia Ministra dotyczące organizacji pracy szkół w czasie epidemii mówią o tym, że szkoły nadal mają realizować podstawę programową, wystawiać uczniom oceny, a to, w…

Czytaj Dalej