Nauka, Praca

Socjolog – czym się zajmuje?

stłoczeni ludzie

Czy warto zostać socjologiem? Na czym polega praca w tym zawodzie? Jak zostać socjologiem? Jakie powinien mieć cechy? I czy ten zawód jest opłacalny?

Kim jest socjolog?

Socjologia to pojęcie, które łączy łaciński termin socius, oznaczający zbiorowość, i grecki logos, czyli wiedzę. Termin ten wprowadził Auguste Comte w 1837 roku. Jako samodzielna dyscyplina naukowa socjologia wyodrębniła się dopiero pod koniec XIX wieku.

Socjolog to osoba, która zawodowo zajmuje się badaniem procesów i zjawisk społecznych. Bada on zatem, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje. Elementy wchodzące w pulę jego zawodowych zainteresowań to społeczne reguły i procesy, struktury łączące i dzielące ludzi, a także zachodzące w strukturze społecznej zmiany. Socjolog może zajmować się społeczeństwem jako całością, częściej jednak przedmiotem jego badań i obserwacji są określone grupy społeczne.

Badanie przynosi odpowiedzi na pytania o zainteresowania czy sposób organizacji danej grupy. Pozwala między innymi również zdiagnozować obecne w niej problemy i konflikty, a także odnaleźć ich źródło i zaproponować rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację.

Jaki powinien być socjolog?

Nie każdy sprawdzi się w zawodzie socjologa. Trzeba mieć do tego odpowiednie predyspozycje. W tej pracy ma się bezpośredni kontakt z ludźmi, toteż nadają się do niej osoby otwarte, komunikatywne oraz empatyczne. Dobry socjolog powinien też posiadać bogatą wiedzę z takich dziedzin jak demografia, obyczaje, warunki kulturowe, religia i poglądy określonej grupy społecznej. Jak każdy badacz, powinien też charakteryzować się obiektywnością i bezstronnością. Musi też być otwarty na poszerzanie swojej wiedzy, ponieważ socjologia wymaga regularnego dokształcania się i nadążania za tym, co dzieje się w świecie.

Jak zostać socjologiem?

Socjologię można ukończyć na uczelni państwowej w trybie pięcioletnim, albo w trzyletnim na uczelni prywatnej. Podczas trwania studiów trzeba wybrać szereg specjalizacji, takich jak zasoby ludzkie, socjologia instytucji i organizacji, marketing, public relations, praca socjalna, socjologia społeczności lokalnych. W ten sposób nauka zostaje ukierunkowana na ten konkretny sektor rynku, w którym student ma nadzieję znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki i zdobyciu dyplomu.

Gdzie może pracować socjolog?

Kariera zawodowa wielu socjologów przebiega na uczelniach i w instytucjach naukowych. Socjolodzy zatrudniani są jednak również w służbach socjalnych (na przykład ośrodkach pomocy społecznej), instytucjach kulturowych i administracjach państwowych. Ich wiedza o społecznych zachowaniach, przeprowadzaniu badań i weryfikowaniu wyników coraz częściej jest też wykorzystywana w branży marketingowej i reklamowej.

Ile zarabia socjolog?

Zarobki socjologa mogą być bardzo różne, ponieważ trudno w tym przypadku mówić o jednym konkretnym zawodzie. Jak wynika z tego, co napisaliśmy powyżej, socjologowie pracują w wielu różnych branżach i zajmują rozmaite stanowiska, dlatego również zarobki nie są jednolite. Przeciętnie jednak wynoszą one około 2900 zł.

Tematyka ,

O autorze Michał Jaworek