Nauka, Praca

Jak zostać pilotem?

samolot na niebie

Marzysz, by zostać pilotem? Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby urzeczywistnić te marzenia, zależnie od tego, o jaką licencję zamierzasz się starać.

Gdzie zrobić kurs na pilota?

W Polsce na pilota cywilnego można wykształcić się na Politechnice Rzeszowskiej, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie albo Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Szkolenia lotnicze są dofinansowywane przez Ministerstwo Infrastruktury, co sprawia, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym najlepsi spośród kandydatów mogą większość uprawnień zdobyć za darmo.

Poza wymienionymi szkołami pilotem można zostać również, uczęszczając do prywatnych szkół lub aeroklubów. Również linie lotnicze oferują własne szkolenia – to dobry wybór, jeśli kandydat na pilota planuje znaleźć pracę u konkretnego przewoźnika.

Kto nadaje się na pilota?

Są pewne okoliczności, które dyskwalifikują kandydata już na starcie. Pilotami nie mogą być osoby z poważnymi lub przewlekłymi chorobami, których objawy mogą wystąpić niespodziewanie. Chodzi tu między innymi o choroby serca, cukrzycę, uzależnienia i choroby psychiczne.

Przeszkodą nie są lekkie wady wzroku. By latać turystycznie, wystarczy się zmieścić w przedziale od -8 do +5 dioptrii. Dla pilotów liniowych przedział ten jest bardziej zawężony – wynosi od -6 do +5 dioptrii. Można latać w okularach lub szkłach korekcyjnych.

Starając się o licencję pilota, trzeba przejść odpowiednie badania lotniczo-lekarskie II lub I klasy, w zależności od licencji – badania I klasy są wymagane dla licencji wyższych niż PPL(A). Badania dla pilotów obejmują między innymi EKG, spirometrię, audiogram i tympanometrię. Oprócz tego wykonuje się badania okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne.

PPL(A)

Podstawową licencją turystyczną jest PPL(A) czyli Private Pilot Licence (Aircraft). Umożliwia ona jedynie latanie rekreacyjne i to też tylko w dobrych warunkach atmosferycznych. Nie uprawnia natomiast do zarobkowego przewożenia pasażerów. Żeby uzyskać taką licencję, trzeba mieć ukończone 17 lat i odbyć ponad 100 godzin szkoleń teoretycznych i 45 godzin praktycznych. Koszt takiej licencji wynosi około 20-30 tys. zł.

CPL(A)

CPL(A), Commercial Pilot Licence (Aircraft), to licencja pilota zawodowego, pozwalająca na pilotowanie zarobkowe samolotów o masie nieprzekraczającej 5,7 tony, przewożących nie więcej niż 9 pasażerów. Pilot z taką licencją może jednak być pierwszym oficerem samolotu o większej masie i liczbie miejsc.

Licencja ta wymaga ukończenia kursu obejmującego 120 godzin wykładów i 530 godzin nauki własnej. Trzeba wylatać co najmniej 200 godzin oraz zdać egzaminy teoretyczne i praktyczne.

ATPL(A)

ATPL, czyli Airline Transport Pilot Licence, to najwyższy stopień, jaki można uzyskać w lotnictwie cywilnym. Pozwala na kierowanie samolotami o masie przekraczającej 5,7 tony i zabierającymi na pokład więcej niż 9 pasażerów.

Pełną licencję można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, w tym 300 w IR(A) i 200 w załodze wieloosobowej. Aby uzyskać licencję ATPL(A), trzeba najpierw posiadać CPL(A). Łączny koszt tych licencji wynosi około 150-200 tys. zł.

O autorze Michał Jaworek