Biznes

Jak napisać biznesplan – krok po kroku

Biznesplan

Zanim zaczniesz zakładać jakąkolwiek działalność, warto byłoby stworzyć biznesplan. On czarno na białym pokaże Ci, czy… to w ogóle ma sens i czy jesteś w stanie się tego podjąć. Dlatego mamy dla Ciebie praktyczne porady, jak stworzyć taki biznesplan.

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
  2. Opis usług/produktów
  3. Pracownicy, zarządzanie
  4. Analiza konkurencji i rynku
  5. Plan marketingowy
  6. Plan finansowy
  7. Streszczenie przedsięwzięcia

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

Niezależnie od tego, czy biznesplan tworzysz dla siebie, czy dla zewnętrznego podmiotu (inwestora, banku), zacząć należy od krótkiej charakterystyki firmy. W tej części trzeba zawrzeć wszystkie podstawowe informacje na jej temat, również dane teleadresowe oraz formę prawną.

To miejsce na sprecyzowanie charakteru, misji i celu przedsiębiorstwa. Tutaj można także uwzględnić, co już udało się osiągnąć w celu rozpoczęcia działalności – to np. pozyskane kontakty, współprace.

Innowacyjny biznes

2. Opis usług/produktów

Następnie musisz zastanowić się, jakie produkty lub usługi chcesz oferować. I to będzie nie lada wyzwania, ponieważ opis oferty to dopiero początek. Trzeba określić, do kogo jest skierowana, na jaki rynek jest przeznaczona, czym wyróżnia się na tle konkurencji i jakie korzyści może przynieść klientowi.

Gdy biznesplan tworzysz dla banku lub inwestora, to pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że tę część musisz stworzyć tak, aby przekonać ich do tego, że Twoje produkty/usługi będą się sprzedawać. Lecz ma to drugie dno – sam musisz być tego pewien, dlatego nie traktuj tego punktu powierzchownie, gdy tworzysz analizę wyłącznie dla siebie.

3. Pracownicy, zarządzanie

Kolejną częścią projektu są informacje dotyczące pracowników oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Jakich specjalistów będziesz potrzebować? Jakie powinno być ich doświadczenie? Czy będziesz współpracować z podmiotami zewnętrznymi (biurem rachunkowym, kancelarią prawną), a jeśli tak, to w jakiej formie i zakresie?

Tu należy również uwzględnić wynagrodzenie swoich pracowników. W końcu to ono przecież wpływa na Twoje późniejsze wydatki, a więc pozwala realnie ocenić, jaki kapitał będzie Ci potrzebny, gdy dopiero startujesz i jeszcze nie zarabiasz.

4. Analiza konkurencji i rynku

Masz wizję, produkt, wiesz dokładnie, jak powinna wyglądać kadra pracownicza w Twojej firmie – to już poważne podstawy. Ale teraz musisz to wszystko skonfrontować ze swoją konkurencją, rynkiem, na którym będziesz działać.

Zaleca się, aby na tym etapie biznesplanu przeprowadzić analizę SWOT, która pozwala na wyszczególnienie dobrych i słabych stron przedsięwzięcia. Oprócz tego konieczne jest sprawdzenie popytu i podaży na Twojego usługi/produkty, a także zastanowienie się, kim są Twoi potencjalni klienci.

5. Plan marketingowy

Ważnym krokiem jest określenie strategii marketingowej, czyli planu sprzedaży i promocji Twojej oferty. Trzeba zastanowić się nad kanałami dystrybucji, sposobami informacji o ofercie, a także nad formą reklamy.

Przy czym to wszystko musisz dopasować nie tylko do charakteru sprzedawanych produktów/usług, ale też do typu swoich klientów. Dlaczego? Ponieważ wydawanie środków na reklamę w social media będzie zbędnym wydatkiem, gdy Twoimi klientami seniorzy i na odwrót.

6. Plan finansowy

Może się okazać, że tę część biznesplanu nie będziesz w stanie stworzyć samodzielnie. Nawet gdy robisz go tylko dla siebie, warto skorzystać z pomocy doradców finansowych, księgowych, którzy zweryfikują realność Twoich założeń.

W planie finansowych należy uwzględnić m.in. nakłady inwestycyjne, perspektywy sprzedaży, przepływy pieniężne oraz rachunek zysków i strat.

Ponadto trzeba zastanowić się, w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie finansowane oraz jakich wydatków należy spodziewać się w pierwszym roku jego funkcjonowania.

7. Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie przedsięwzięcia to krótka, kilkustronicowa synteza tego wszystkiego, co dotychczas stworzyłeś. Wykonuje się ją na końcu, choć w praktyce stanowi pierwszy punkt biznesplanu. Warto się do niej przyłożyć, jeśli dokument tworzysz dla potencjalnych inwestorów – to prawdopodobnie streszczenie wpłynie na to, czy w ogóle się nim zainteresują.

Tematyka ,