Praca, Przepisy i prawo

Wypowiedzenie umowy o pracę – co powinno zawierać?

Zmiana pracy

To właśnie ten dzień! Znalazłeś nową pracę lub… szef tak wyprowadził Cię z równowagi, że postanowiłeś zakończyć z nim współpracę. Ale czekaj, zanim zaczniesz otwierać szampana, musisz jeszcze przygotować wypowiedzenie umowy o pracę. My pomożemy w tym szczęśliwym dniu i przedstawimy podstawowe informacje.

Rozwiązanie umowy o pracę

To, jak powinno wyglądać Twoje wypowiedzenie, zależy przede wszystkim od tego, na jakich warunkach rozwiązujesz umowę o pracę. Możliwości są trzy: z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia oraz rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Omówimy każdą z tych sytuacji.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

To najbardziej klasyczny przypadek. W sytuacji, gdy rezygnujesz z pracy, obowiązuje Cię okres wypowiedzenia, czyli czas, w którym nadal musisz wykonywać swoje zadania, zanim umowa przestanie obowiązywać.

To, ile wynosi okres wypowiedzenia, zależy od stażu pracy. 3-miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje, gdy przepracowałeś co najmniej 3 lata u danego pracodawcy. Pracownika zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy, lecz krócej niż 3 lata, obowiązuje jeden miesiąc wypowiedzenia. Okres ten będzie trwać 2 tygodnie, gdy Twój staż pracy nie przekroczył 6 miesięcy.

Tylko tu od razu przestrzegamy, że okres wypowiedzenia nie liczy się od dnia złożenia dokumentu o rezygnacji z pracy. Najczęściej zaczyna się on od początku kolejnego miesiąca. Wyjątkiem jest sytuacja, w której okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, wtedy liczony jest od najbliższej niedzieli.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Umowę o pracę można rozwiązać w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. Taka możliwość jest jednak dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach: gdy pracownik nie zostanie przeniesiony na inne stanowisko po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego, w którym stwierdza się szkodliwy wpływ zajmowanego stanowiska na zdrowie lub gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. To np. niewypłacenie wynagrodzenia w terminie lub niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Trzecią możliwością jest rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia obu stron. Może to nastąpić zarówno na wniosek pracodawcy, jak i pracownika, przy czym musi między nimi występować zgodność co do warunków wypowiedzenia.

Z tego rozwiązania możesz skorzystać, gdy np. znalazłeś nową pracę i chciałbyś rozpocząć ją od zaraz. Pracodawca nie musi się na to zgodzić, ale tak naprawdę – nic nie tracisz, warto jest być przygotowanym na taką opcję.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, to możesz skorzystać z jednego ze wzorów dostępnych w internecie lub napisać go samodzielnie. W drugim wypadku trzeba wiedzieć, jakie informacje powinno się zawrzeć.

Każdy dokument powinien zawierać miejscowość i datę utworzenia go, dane pracownika i dane pracodawcy oraz stosowny nagłówek (rodzaj rozwiązania umowy, np. Wypowiedzenie umowy o pracę lub Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Następnie należy zamieścić informacje dotyczące daty zawarcia umowy, jej numeru oraz okresu wypowiedzenia. Dokument musi zostać podpisany, zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Dodatkowo, jeśli dotyczy rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, należy podać przyczynę wypowiedzenia, odnosząc się jednocześnie do adekwatnego artykułu Kodeksu pracy.

Na koniec zalecamy, aby wypowiedzenie przygotować w dwóch kopiach, abyś mógł zachować jedną z nich. Dzięki temu będziesz mieć dowód, że dokument został zaakceptowany i podpisany przez Twojego szefa.

Tematyka , ,