Biznes, Praca, Przepisy i prawo

L4 w ciąży – co trzeba wiedzieć?

zwolnienie lekarskie w ciąży

Chociaż wiele mam pracuje do ostatnich dni przed porodem warto wiedzieć, że często ze względów zdrowotnych zmuszone są do przejścia na zwolnienie lekarskie. Jeżeli planujesz powiększyć rodzinę, aktualnie jesteś w ciąży musisz mieć świadomość, że pracownica w stanie odmiennym podlega szczególnej ochronie prawnej. Co trzeba wiedzieć o L4 w ciąży?

L4 w ciąży – kto i kiedy może je wystawić?

Sam fakt ciąży nie przesądza o konieczności zaprzestania obowiązków zawodowych, w przypadku braku wskazań zdrowotnych L4 w ciąży nie przysługuje. Zwolnienie lekarskie w ciąży należy się kobiecie w razie choroby lub sytuacji zdrowotnej, które zagraża prawidłowemu rozwojowi płodu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że istotne znaczenie ma również profilaktyka w związku z zagrożeniem ciąży.

O tym, czy istnieją jakiekolwiek wskazania medyczne do zwolnienia lekarskiego w ciąży decyduje lekarz. Najczęściej jest to ginekolog, jednak wiedz, że L4 w ciąży może wystawić Ci również lekarz innej specjalizacji, której dotyczą Twoje dolegliwości.

Jak długo można przebywać na L4 w ciąży?

Okres, na który lekarz wystawia L4 warunkowany jest Twoim stanem zdrowia, przebiegiem ciąży, jednak nie może być dłuższy niż do dnia, w którym zachodzi konieczność przeprowadzenia kolejnego badania. W czasie ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim do 270 dni, co w przeliczeniu daje 9 miesięcy. Prawo do L4 w ciąży masz niezależnie od tego, czy choroba związana jest z Twoim odmiennym stanem.

L4 w ciąży
Pamiętaj, że jeśli przed porodem nie chcesz korzystać z L4, masz prawo do wykorzystania 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Możesz rozpocząć go składając wniosek u pracodawcy wraz z zaświadczeniem lekarskim o planowanym terminie porodu.

Zwolnienie lekarskie w ciąży a prawo do zasiłku chorobowego

Podczas ciąży zasiłek chorobowy wypłacany jest według takich samych zasad, jak w przypadku innych przyczyn niezdolności do podjęcia obowiązków zawodowych. Pracodawca pokrywa Twoje wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni w roku przebywania na L4 w ciąży. Po upływie tego czasu to ZUS przejmuje obowiązek pokrycia zasiłku chorobowego.

W odróżnieniu od „zwyczajnego” zwolnienia lekarskiego podczas L4 w ciąży przysługuje Ci 100% średniomiesięcznego wynagrodzenia. Każdego miesiąca otrzymasz swoje całe uposażenie pod warunkiem, że lekarz wpisze w druku L4 kod B, który uprawnia Cię do pełnej wysokości zasiłku. 100% wynagrodzenia należy Ci się też za czas pobytu w szpitalu podczas ciąży.

Na czym polega kontrola L4 w ciąży?

W czasie zwolnienia lekarskiego w ciąży powinnaś przebywać pod adresem, który jest wskazany na druku L4. Jeżeli podczas L4 w ciąży zamierzasz zmienić miejsce pobytu, poinformuj o tym fakcie płatnika zasiłku.

Uprawnienie do kontroli prawidłowości wykorzystania L4 w ciąży ma zarówno Twój pracodawca, jak i ZUS. Przebywając na zwolnieniu lekarskim w ciąży musisz wykorzystać czas zgodnie z jego celem, w przeciwnym wypadku możesz utracić prawo do zasiłku chorobowego.

Tematyka , , ,

O autorze Adam Wolski